200 jaar Maatschappij van Weldadigheid in één rijk geïllustreerd jubileumboek

Interviews met bekende mensen uit het gebied, prachtige nieuwe (lucht)foto’s van Albert Brunsting, afgewisseld met gedetailleerde kaarten, oude reisverslagen en afbeeldingen.

Ter gelegenheid van het 200-jarige jubileum vertelt oud-directeur Jan Mensink de bijzondere historie van de Maatschappij in dit boek, met bijdragen van Wil Schackmann en Angelie Sens, vanaf de oprichting in 1818 tot aan nu.

In 1818 zitten veel mensen zonder werk en zinken ze weg in ellende. Hét moment voor generaal Johannes van den Bosch om een ambitieus plan te presenteren: laat de armen de barre heide in Drenthe ontginnen. Mest zal de woeste grond vruchtbaar maken, discipline en onderwijs zullen de nutteloze armen beschaven tot werklustige mensen. Zijn idee wordt enthousiast ontvangen, hij richt daarvoor de ‘Maatschappij van Weldadigheid’ op. Een half jaar later arriveren de eerste kolonisten op de plek die wij als Frederiksoord kennen.

Hoe gaat het verder? Zowel de natuur als de mens blijken in het echt niet zo ‘maakbaar’ als in het plan van de generaal. Meermaals is het faillissement van de Maatschappij van Weldadigheid dichtbij. In 1859 grijpt de overheid in, de Maatschappij wordt gedwongen een nieuwe koers in te slaan. Ook in de twintigste en eenentwintigste eeuw past de Maatschappij zich aan, maar blijft ontwikkelingskansen bieden aan mensen in een achterstandspositie.

Bestellen Een fragment lezen

Reserveer nu

  • Doorlopend verhaal met veel afbeeldingen
  • Circa 312 pagina’s in kleur
  • Groot, liggend formaat met schitterende fotografie
  • Niet eerder gepubliceerde verhalen en foto’s
  • Aanstekelijke oude reisverslagen uit 1823 en 1909
  • Interviews met mensen uit de kolonie
Bestellen