Droom en weldaad

Er is al veel geschreven over de Maatschappij, maar dit jubileumboek onderscheidt zich omdat het de volledige geschiedenis beschrijft vanaf de oprichting in 1818 tot aan 2018. Het boek gaat in op de ontwikkelingen binnen de landbouw, bosbouw, onderwijs en zorg.

In de afgelopen 200 jaar heeft de Maatschappij verschillende koersen gevaren en noodzakelijke besluiten genomen, met soms verstrekkende gevolgen voor de Maatschappij én de kolonisten. Naast een historisch beeld geeft het boek ook inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de Maatschappij van Weldadigheid. Want op een gegeven moment dringt het inzicht door: we moeten niet alleen behouden wat we hebben, maar ook nieuwe ontwikkelingen stimuleren in het gebied. Een van de vruchten hiervan is de Koloniewoning van de Toekomst. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de UNESCO-nominatie, een traject van meer dan tien jaar.

jubileumboek 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid

Leesbaar en toegankelijk voor iedereen

Door de aanstekelijk vertelde geschiedenis, de bijzondere anekdotes, de mooie interviews met mensen uit de kolonie en de prachtige (lucht)foto’s is het een prettig leesbaar en toegankelijk boek geworden voor iedereen. Gedurende twee jaar zijn op vaste plekken in de Maatschappij foto’s gemaakt, zodat de lezer de verschillende jaargetijden kan waarnemen. Kolonistennazaten, een oud-huisarts, tuinhaas, beheerder, nazaat van Johannes van den Bosch én oud-directeur Jan Mensink lichten ieder op hun eigen manier hun relatie met de Maatschappij toe. En om de groei en bloei in het gebied aan te geven, zijn in het boek kaarten opgenomen van verschillende tijden. Het eindresultaat: een aantrekkelijke, goed gedocumenteerde publicatie, fraai gebonden, circa 312 pagina’s en gedrukt op mooi papier.

Lees een fragment

Reserveer nu

  • Doorlopend verhaal met veel afbeeldingen
  • Circa 312 pagina’s in kleur
  • Groot, liggend formaat met schitterende fotografie
  • Niet eerder gepubliceerde verhalen en foto’s
  • Aanstekelijke oude reisverslagen uit 1823 en 1909
  • Interviews met mensen uit de kolonie
Bestellen